SAFE må være vaktbikkjer ute i feltet

SAFE må være vaktbikkjer ute i feltet

S

Safetecs hovedrapport om hvilken betydning nye kontraktsformer og endrede rammebetingelser i kontraktsinngåelser har for arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble presentert og drøftet på SAFEs HMS-utvalgsmøte.

Spesialrådgiver i Safetec og hovedforfatteren av rapporten, Rolf Johan Bye, var invitert til å presentere rapporten. Den tar opp sentrale temaer rundt endringer i rammebetingelser i kontraktsinngåelser, og konsekvensene av disse for arbeidsmiljøet og sikkerheten i næringen. 

Konklusjonen i rapporten er at operatørene har forhandlingsmakt og en slags monopsoni eller kjøpersmonopol i forbindelse med kontraktinngåelse i petroleumsvirksomheten. 

Dette har medført til endringer i organisatoriske tilpasninger hos leverandørene (boring og bore- og brønnservice, vedlikehold, modifikasjon og ISO), innføringer av nye operasjonsmodeller (IO-modeller, bemanning, krav til kompetanse, arbeidsprosesser og roller) og svekket arbeidstakermedvirkning.

 
– Denne rapporten samler, kanskje for første gang, masse unike data rundt problemstillinger knyttet til kontrakter, og hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet og storulykkesrisikoen, sier Bye.

Nye operasjonsmodeller påvirker arbeidstakerne

Basert på datakildene (intervjuene, bekymringsmeldingene og fritekstbesvarelsene) tyder rapporten på at arbeidstakerens tilpasninger til nye operasjonsmodeller har betydning for flere faktorer knyttet til organisatorisk, psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. Noen eksempler er:
  • Økt arbeidsbelastning
  • Økt tidspress
  • Mindre kontroll over egne arbeidsoppgaver
  • Begrenset grad av kompetansefremmende tiltak
  • Lengre eksponeringstid for støy og vibrasjoner og mangelfull utbedring av utstyr
  • Mer krevende jobbkrav
  • Begrenset sosial integrasjon ved bruk av innleide og nye ansatte fra kompetansepool
Flere av disse faktorene kan bidra til risiko knyttet til arbeidstakerens helse, feilhandlinger og risiko for både personulykker og storulykker.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, mener at denne rapporten beskriver endelig hva SAFE og våre medlemmer er bekymret for. 

– Denne rapporten er kjempeviktig. Den viser de forholdene vi har snakket om i flere år. Nå må noe gjøres, sier Rysst. 

“– Denne rapporten samler, kanskje for første gang, masse unike data rundt problemstillinger knyttet til kontrakter, og hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet og storulykkesrisikoen.. .”

– Rolf Johan Bye, Spesialrådgiver

Utvikling i feil retning

Rapporten ble bestilt av Petroleumstilsynet for å få et uavhengig virkelighetsbilde av sitasjonen i petroleumsindustrien. Irene Bergljot Åstein Dahle, sjefsingeniør i Ptil, mener denne rapporten gir tilsynet et bedre grunnlag i sine vurderinger.

– Vi har sett en utvikling over tid, gjennom vår oppfølging, som går i feil retning. For oss er det viktig å få et bedre kunnskapsgrunnlag i vår videre oppfølging. Det vil gjøre det lettere for oss å begrunne det vi ser i vårt tilsyn. Vi kan henvise til denne rapporten for å støtte opp om våre konklusjoner. Vi ønsker å ta denne rapporten med inn i tre-parts samarbeidet og bruke den for alt den er verdt, sier Åstein Dahle.  

Åstein Dahle oppfordrer SAFE til å være vaktbikkjer ute i feltet.

– SAFE må være vaktbikkjer ute i feltet, følge med om det skjer en endring eller forbedring, og sende bekymringsmeldinger til oss om ikke, sier hun. 

Previous Ptil og OD endrer navn

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved