FAQ Overenskomsten

Ofte stilte spørsmål om Overenskomsten

Punktene under gjelder i hovedsak for de som går fast 2-4 rotasjon. (K-pool kan ha avvikende forhold)
Finner du ikke svar på ditt spørsmål under her, kontakt din tillitsvalgt eller klubbkontoret.
I svarene kan det ligge en referanse til et punkt overenskomsten, dette merkes med f.eks: (pkt.3.3)
(se også menye på venstre side for å velge andre kategorier med spørsmål og svar)

FAQ kategorier

image_sidebar_document

Hvis du har møtt opp på utreisested/heliport og får beskjed om at turen blir avlyst, skal du ha full betaling for den avtalte perioden. Hvis du får beskjeden når du er hjemme, får du ikke betaling. (pkt. 3.3 + arbeidsretts dom).

PS! Få alle avtaler skriftlig på e-post eller sms

Du skal ha overtidsbetaling for de 4 dagene som er avtalt.  Uavhengig om arbeidsgiver sender deg hjem etter 1 dag, 2 dager eller 3 dager. (pkt 3.3 + arbeidsretts dom).

For de dagene du er om bord skal du også ha ventetid.

PS! Få alle avtaler skriftlig på e-post eller sms.

Står du utover din planlagte hjemreisedato, får du overtidsbetaling når du jobber + Ventetids-betaling (timelønn)  den tiden du ikke jobber om bord (men skulle hatt fri hjemme).

  • For rigg er ventetid betalingen: «Timelønn» oppgitt i lønnstabellen.
  • For plattformboring:  månedslønn » justert m.lønn (12+f.p)«  delt på 146 (da får en timelønn uten feriepenger).

Ref. pkt.3.3:
Ved ventetid på heliport på over 1 time ut over normal avgangstid (på grunn av forsinket helikopteravgang) kompenseres pr. time med timelønn regnet fra tidspunktet for planlagt helikopteravgang.

Når ventetid på heliport foregår i det som skulle vært arbeidstid på sokkelen, og/eller når en blir sendt til hotell/hjem fra heliport, avbrytes ventetidsbetalingen fra tidspunkt for innsjekk hotell eller ankomst hjem og frem til avgang fra hotell/hjem.

Kommentar; Ventetiden starter opp igjen ved utsjekk hotell/ avreise hjemmenfra, og går frem til den nye helikopteravgangen ( faktisk avgang fra heliporten), med avbrudd i ventetiden for tidsrommet en normalt ville jobbet om bord.

Eks:  Skal jobbe nattskift 19.00-07.00. Avgang fra heliport kl. 16.00 – helikopter blir kanselert, ny avgang dagen derpå. Sjekker inn på hotell kl 21.00. En skal da ha 4 timer ventetid denne dagen (fra kl 17.00 – 21.00).
Ny avgangstid dagen derpå er satt til kl 10.00
Sjekker ut av hotellet kl 08.00 Men helikopteravgangen blir endret fra kl 10.00 til  kl 13.00. En skal da ha 5 timer ventetid (fra kl 08.00 til 13.00). 

Ja, du skal ha en kompensasjon på 4 timer overtid pr fridag du nå jobber på + kr 550,- pr dag for inntil 7 dager (maks kr 3550,-)

Dette gjelder ikke ved første utreise fra nytt oppsatt utreisested ifm. flytting av rigg.

Ja, du skal ha overtidsbetaling hvis du blir pålagt å stille på møte. De som har stillinger som inkl. nattskift har dette inkludert i nattskiftet tillegget. (pkt. 5.2 + lokal protokoll)

Du får lønn som om du var om bord; grunnlønn + nattillegg (en får ikke med tekniske tillegg). Gjelder kun for de som har stillinger som inkl. nattskift.

Nei, nattskift er en ulempe, og ulempen må utføres for å få ulempetillegget (pkt. 7)

(ved sykefravær blir nattskift-tillegget medregnet i sykepengene)

Ja, ventetid og overtid gjelder ved for meget tid om bord (over 14 dgr.), eller etter det som er det opprinnelige fastsatte hjemreise tidspunktet iht. din skiftplan.

Ventetid og overtid for de 2 ekstra dagene.
En skal ha overtid og ventetid for en tur som er lengre enn avtalt tur, selv om turen er på under 14 dager (overtid gjelder ikke K-pool ved under 14 dager, de har kun krav på ventetid).

Hvis du står igjen 1 dag har du rett på 12 timer svingskift. Står du igjen 2 eller flere dager har du krav på 24 timer med svingskift -kompensasjon.

  • Er det avtalt før utreise at du skal gå dagskift, og ved ankomst installasjonen får du beskjed om å gå nattskift, så skal det kompenseres med svingskift 2×12 timer
  • Er det avtalt før utreise å svinge etter eks.: 3 skift, men du må svinge enten før eller etter avtalt tid, så kompenseres dette med forskjøvet svingskift 2×12 timer

Kronetillegg for svingskift er det samme som «Overtidstillegg pr. time» som du finner under hver lønnsgruppe i lønnstabellen.

Eks.: C6 = kr 291,29,- pr time (2022 tabellen)

24timer x kr 291,29,- =  kr 6 990,96,- (for et svingskift 2×12 timer)

Nattillegget er kr 102,50,- pr time (2023). Nattskift regnes fra kl. 19.00 til 07.00

Ref. pkt.7 –Tillegget er en kompensasjon for alle ulemper ved denne form for arbeidstidsordning,
inklusive nødvendig tid for konferanse mellom arbeidstakere ved skiftbytte. Den ansatte
skal ikke forlate arbeidsstedet før avløsning har funnet sted og avløser er informert om
arbeidssituasjon.

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved