AFP

Vilkår for AFP i privat sektor

To hovedsett av vilkår:

Ved 62-årsdagen – ansiennitetskrav

 • Må ha hovedarbeidsforhold 7 av 9 siste år i en AFP-tilsluttet bedrift*
  • Må ha minst 20% stilling
  • Må ha hovedinntekt fra AFP-bedriften disse årene
 • Kan ikke ha mottatt ytelser uten arbeidsplikt på 1,5G eller mer i hvert av de tre siste år før 62-årsdagen
 • Kan ikke ha mottatt uføretrygd etter fylte 62 år

*egne overgangsregler for kullene 1944-1954

Ved uttakstidspunktet – ansatt og reell arbeidstaker

 • Må være i jobb på uttakstidspunktet
 • Må ha jobbet hver måned i minst 20% stilling i AFP- tilsluttet bedrift siste 3 år
  • Kan ha opphold på inntil 26 uker, men ikke først eller sist i perioden
  • Denne perioden økes med ytterligere 78** uker hvis man er sykemeldt fra AFP- tilsluttet bedrift
 • Må ha en inntekt på minst 1G siste inntektsår og gjennomsnittlig månedslønn inneværende år som omregnet til årsinntekt overstiger 1G
 • Må ta ut pensjon fra Folketrygden samtidig som AFP

**Regel endret i 2018 – tidligere 26 uker. 78 uker gjelder for søkere født 1. mars 1955 eller senere, som søker uttak fra og med 1. juli 2018.

Les samtlige vilkår på www.afp.no

AFP i privat sektor

 • En livsvarig ytelse i tillegg til pensjon fra Folketrygden
 • Kollektiv pensjonsordning knyttet til tariffavtaler som har AFP-vedlegget
 • En kvalifiseringsordning, ikke en opptjent rettighet
 • Kan tidligst tas ut fra fylte 62 år, men man kan også vente med uttaket
 • Det er et krav at du samtidig tar ut pensjon fra Folketrygden
 • Det er ikke et krav at du slutter å jobbe
 

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved