FAQ Komeptansepool

Ofte stillte spørsmål om Kompetansepoolavtalen

Kontakt klubbkontoret hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål. Denne siden oppdateres løpende

FAQ kategorier

image_sidebar_document

I K-poolen har du det samme årsverket/ timeantallet å jobbe som en med f.eks.  fast 2-4 rotasjon: 1460 timer pr år.

Timeberegning: Hver dag i uken (7dgr.) teller 4 timer.   4 x 365 dgr. i året = 1460 timers årsverk.

For hver offshoretur du jobber eller kursdager du tar, trekker du i fra antall  timer du jobbet/gikk på kurs. Da har du en oversikt over hvordan du ligger ann med timestatus i forhold til årsverket til enhver tid.

Eks.:
Har du etter 8 mnd. jobbet og gått på kurs i 1 200 timer, har du 260 timer igjen av årsverket som må tas de neste 4 månedene.

Etter et år får du en oversikt fra K-pool som skal vise alle dine arbeidede timer og kurstimer. Har du mer en 1460 timer skal du ha overskytende utbetalt med overtidsgodtgjørelse (kan også avtales i f.eks. fridager). Har du mindre enn 1460 timer skylder du timer.

Ja. Årsverk statusen du får fra K-poolen viser hvor mange timer du har jobbet/ gått på kurs i løpet av året*  Er det totalt mindre en 1460 timer skylder du i utgangspunktet resterende timer.

Dvs. at du kan få overført skyldige timer til neste årsverk, men da ikke mer en maks 84 timer.

Eksempelvis:
Skylder 120 timer. Maks  84 timer kan overføres til neste årsverk.
Neste årsverk må du da jobbe 1460 timer + 84 timer. Totalt 1544 timer.

*Hvis du får et årsoppgjør du mener ikke stemmer, tar du det opp med K-pool og legger frem de timene du mener ikke er registrert. Ta gjerne også kontakt med klubbkontoret for hjelp.

Nei, hvis du har vært sykemeldt av lege, vil vær dag du har vært syk nulles ut på timeverket.

I forhold til års timeverket teller hver dag i uken 4 timer (7 dgr. i uken).
Hver dag du har sykemelding fra legen, teller minus 4 timer (7 dgr. i uken).

Ja, du får din faste månedslønn.
Den er den samme som en med 2-4 rotasjon i samme stilling og lønnstrinn. Nattskift tillegg og andre tekniske tillegg vil være i forhold til hva du har jobbet.

Skulle du ende med å gå uten oppdrag i eksempelvis 2 mnd. får du som nevnt den faste månedslønnen, men timeverket akkumuleres hver dag, så du vil komme skjevt ut og må jobbe ekstra mye i perioder for å ta det inn igjen.

nn

nn

nn

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved