SIO Tidslinje

SAFE i Odfjell - en tidsreise

 Fra 2001 til 2023

Tekst

SAFE i Odfjell

Oppstarten til klubben i 2021 var utfordrende. En skulle etablere en konkurrerende klubb til den eksisterende klubben innen samme tariffområde.
En kan vel noe diplomatisk si det slik at det som var mulig av snubletråder å legge ut, ble lagt ut..
I dag er SAFE i Odfjell klubben den største og foretrukne fagforeningen for flyterigg-ansatte i Odfjell Drilling.

2001

Etableringen

Odfjell Drilling kjøper West Delta fra Smedvig, for 1 milliard kroner. SAFE (OFS) medlemmer kommer med riggen over til Odfjell Drilling i følge med virksomhetsoverdragelse. SAFE klubben blir stiftet juni 2001. Den gang het klubben "Odfjell klubben" under forbundet OFS (Oljearbeidernes Felles sammenslutning) som senere skiftet navn til SAFE. Odfjell Drilling har nå 3 flyterigger + boring på plattformer på norsk sektor.

2003

Utenfordrende tid

OFS går til streik under lønnsforhandlingene, med krav om at utenlandske arbeidstakere på sokkelen skal ansettes med de samme lønns og pensjonsforhold som norske ansatte. I etterkant av streiken flytter bedriften på flere OFS medlemmer og saken havner i retten. Dette etterfølges av en urolig tid for klubben. I 2007 passerer klubben 100 medlemmer og klubblederen går inn på heltid.

2009

Klubben tar en ny kurs

Det har vært en turbulent tid for klubben. På årsmøte i 2009 blir det valgt ny ledelse og styre. Medlemsantallet øker raskt og leder og nestleder sitter nå på heltid. Størstedelen av medlemsmassen er innen plattformboring. I forbindelse med to virksomhetsoverdragelser, en til Seawell og en til Songa Offshore, mister klubben ca. 200 medlemmer i overdragelsene. Medlemstallet er nå nede i 168 medlemmer. I 2009 kommer Odfjells første nye 5 generasjons rigg Deepsea Atlantic.

2010 - 2014

Nye rigger

I perioden øker medlemsantallet og 400 grensen nærmere seg. Deepsea Stavanger kommer i 2010 og Deepsea Aberdeen kommer i 2014. Deepsea Aberdeen starter på langtids kontrakt for BP Vest for Shetland (UK sektor). Medlemsmassen øker på riggsiden.

2014-2016

Full stans i oljebransjen

Medlemsveksten har vært god de siste årene og klubben har nå passert 300 medlemmer. I 2014 satte Statoil på "håndbrekket" som varte i to år. Odfjell Drilling må redusere med 1500 ansatte. Igjen bikker klubben under 200 medlemmer.

2016

Det lysner

Odfjell Drilling gjør det godt på kontrakts siden. Nye medlemsrekorder blir satt år etter år. I 2019 kommer ytterliggere to nye flyterigg inn i porteføljen Deepsea Nordkapp og management på Deepsea Yantai. Odfjell Drilling eier nå fire rigger og har management på en, i tillegg til boring på plattformer. Odfjell riggene er de mest effektive på sokkelen. Noe som gjør at bedriften har en stor backlog.

2021 -

20 års jubileum

Klubben feiret 20 års jubileum. Medlemsutviklingen de siste årene har vært formidabel, og klubben har nå passert 600 medlemmer. SAFE i Odfjell er nå den største fagforeningen innen flyteriggområdet i Odfjell Drilling. Større en klubbene IE og DSO til sammen. Klubbkontoret er nå bemannet med tre heltidsstillinger.

2022

jan.-juni

Veldig mye skjer i 2022 så her må det to bolker til. I første kvartal overtar Odfjell Drilling managementet for West Bollsta og West Mira fra Seadrill. Begge riggene er uten kontrakt, og overtas med minimumsbemanning. Odfjell Drilling splittes i to selskaper: Odfjell Drilling som drifter flyteriggene, og Odfjell Technology som omfatter plattformboring og alle andre forretningsområder fra tidligere selskapsstruktur. I tillegg satses det fullt på havind med selskapet Odfjell Oceanwind.

2022

juli - des.

Odfjell Technology overtar managementet på Jack Upen West Linus fra Seadrill. Deepsea Linus har lang kontrakt på Ekofisk, og den overtas fullt bemannet. I begynnelsen av oktober starter Deepsea Bollsta på en 12+6 mnd. kontrakt for Shell i Namibia. I midten av oktober overtar Odfjell Drilling West Hercules fra Seadrill. Den er uten kontrakt og overtas med en minimumsbemanning.

2023

Fremover

Klubben har passert 850 medlemmer. Er nå den største klubben innen NR området i SAFE, og den annt største klubben i forbundet. Odfjell Drilling har 8 flyterigger i sin portefølje og Odfjell Technology har drilling operasjon på 5 plattformer og en Jack Up. Klubbkontoret er bemannet med tre på heltid og en fast ansatt. Fremover ser det lyst ut på kontraktsiden.

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved