HMS

HMS og verneombud i klubben

Av: Dag Apalseth (tidligere HMS ansvarlig)

Helse-, miljø og sikkerheit har heilt sidan starten i 1977 stått sentralt i SAFE. Vi hevdar at ingen andre fagforeiningar, verken i Nordsjøen eller på land, har hatt eit større fokus på HMS enn SAFE.

SAFE har også vore den mest aktive fagforeininga når det gjeld å ivareta arbeidstakarane sine interesser i regelverksutvikling. SAFE har synleggjort skift- og nattarbeidsproblematikken. Utfordringar kring aldring særleg relatert til sikkerheit og pensjonsalder har vore i fokus i over 20 år. SAFE har heile tida stått fremst i kampen for ein forutsigbar og fleksibel pensjonsordning frå 57-62 år på norsk sokkel.

SAFE i Odfjell ynskjer å vere ein aktiv bidragsytar til eit betre arbeidsmiljø. Difor ynskjer vi at medlemmar eller andre som treng hjelp eller informasjon i HMS-saker tek kontakt med HMS-ansvarleg eller klubbkontoret.

HMS ansvarlig i SAFE i Odfjell

I styret til SAFE i Odfjell har vi en HMS ansvarlig. HMS ansvarlig er klubbens kontaktpunktet for HVO, VO og medlemmene i saker som ligger inn under vernetjenesten. HMS ansvarlig har avsatt tid under hvert styremøte, med en status på hva som skjer og hva som pågår av saker på innretningene. Både  klubbkontoret og klubbstyret støtter opp og bidrar på de områdene der det trengs og ønskes.

NB! Skal vår HMS ansvarlig kunne utføre sin rolle for medlemmene, er en helt avhengig av at alle bidrar, kontakter og informerer HMS ansvarlig i klubben.

img_service_single_2

Kontakt klubbens HMS ansvarlig:

  • Ken-Gøran G. Pedersen
  • Mob: 900 99 900
  • E-post: kengoran@gmail.com
  • Arbeidsted: Deepsea Aberdeen
  • Stilling: DPO

Ken Gøran jobber 2-4 rotasjon. Når du han ikke på tlf. eller e-post, ta kontakt med klubbkontoret.

SAFE skolen

SAFE sentralt har en kurs -rekke på 5 trinn som kalles SAFE skolen. Trinn 3 tar for seg HMS arbeidet.
SAFE skolen er gratis og delta på for alle SAFE medlemmene, og spesielt HVO og VO oppfordres til å ta trinn 3.

SAFE dekker reise, mat og opphold.

Fem egenskaper for et godt verneombud

Kilde: Arbeidsmiljøsenteret (arbeidsmiljo.no)

Verneombudet befinner seg et sted midt mellom tillitsvalgt og leder. Du må løfte fram problemer, bidra til å finne løsninger og spille på lag med både ledelse og ansatte. Gode verneombud har fem viktige egenskaper.

Verneombuds rollen er en krevende og viktig jobb. Man er valgt av sine kolleger og skal dermed representere alle som jobber i bedriften, men samtidig skal verneombudet kunne treffe beslutninger som ikke alle ansatte er like fornøyd med. Det kan være å påby bruk av verneutstyr, påse at det finnes rutiner for sikkert arbeid eller å «mase» om at rømningsveiene må være ryddige.

Dokumenter:

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved