Kompetansepool-avtalen

23.12.2020 - In Lokale protokoller

Ansatte i kompetanse poolen følger en Særavtale. Særavtalen viser til flere avvikende forhold fra overenskomsten som er gjeldende. Det som ikke er omtalt i Særavtalen står i overenskomsten.

K-pool avtalen

Under her ligger kompetansepoolen. Vi oppfordrer alle om å sette seg godt inn i den.  

zczx

Nattillegg er et ulempetillegg. Du må utføre ulempen for å få kompensasjonen. 

Det ble avtalt før utreise at jeg skulle jobbe en uke på natt, men når jeg kom om bord, ble det endre til at jeg skulle gå  hele turen på dagskift. Har jeg rett på nattillegget? Nei, du ikke utfører ulempen.

Årstimeverket beregnes etter 4 arbeidstimer per dag – 7 dager i uken. Dette gir et årstimeverk på 1460 timer (det samme som de som jobber i fast rotasjon).

Timene du jobber og kurs du tar i løpet av ett år trekkes ifra på årsverket. Jobber du mer en 1460 timer skal de kompenseres med overtidstillegg.

Hvis du blir sykemeldt, trekkes 4 timer per sykedag ifra på årsverket.

Når du får avregning står det oppført alle timene du har jobbet, gått på kurs og evt. vært sykemeldt i løpet av perioden. Har du f.eks. jobbet 1400 timer, skylder du 60 timer som overføres til neste år. Har du jobbet 1300 timer skylder du 160 timer, men kun maks 84 timer kan overføres til neste år.

zx

Les K-pool avtalen her

K-pool avtalen gjelder for arbeid på flyterigger og plattformboring

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved