Årsmøte 2024 avholdt

Årsmøte 2024 avholdt

Å

Årsmøte ble gjennomført 17. og 18. april på Radisson Hotel midt i Stavanger sentrum.

Første dag stilte SAFE sentralt med:
vår nye forbundsleder Raymond Midtgård.
Han startet med å presentere seg selv sin bakgrunn og engasjement i Safe. Han var også innom utsiktene på norsk sokkel fremover. Mange nye prosjekter er igangsatt, flere kommer og i tillegge er det mye brønnplugging i lang tid fremover. Ansvarsfordeling internt på Safe huset, og om Safe skolen.

Nestleder i SAFE sentralt, Kai Morten Anda. Han tok oss gjennom resultatene fra bransjen de to siste lønnsoppgjørene og forberedelsene til hovedoppgjøret. NR område har mistet 0,48% i kjøpekraft de to siste årene og dette skal tas inn igjen, pluss økt kjøpekraft. Det ble også en gjennomgang av forskjellige utfallene av lønnsoppgjør, derav en eventuell streik og streikebidraget. Litt om Pensjonsutvalg 2.0 som bla. fikk gjeninnført gave G på ubestemt tid.

Reidar Rikstad klubbleder i Archer, fortalte virksomhetsoverdragelsen og deres overføring av Grane og Visund til Odfjell Technology.

Dag to, stilte bedriften med to representanter fra HR ledelsen; Kurt Werner Holsæter Senior Vice President HR Odfjell Technology, og Helge Maubach Senior Vice President HR Odfjell Drilling.

Holsæter:
Tok en gjennomgang og statsus av flåten, kontrakter, økonomien og sykefravær.
Forsikringen som vi byttet fra Storebrand til DnB,  jobbes det nå med en app, samt at vi skal kunne velge fritt  kiropraktor/fysioterapi uten at DnB må godkjenner dette. Noe info rundt Oceanwind.

Maubach: 
Tok en gjennomgang og statsus av flåten og kontrakter, økonomi og utsiktene fremover. Kommende klassinger, fordeling av riggene på felt i og utfor Norge. Fordeling av riggene mtp Odfjell sine og management riggene, og sykefravær.

Begge avsluttet med en åpen spørsmålsrunde, som skapte et stort engasjement fra årsmøte.

Årsmøte vedtok enstemmig en mindre korrigering i vedtekten om styrets sammensetning: §6.1 samstilles med §4.2.e

Årsmøte vedtok enstemmig følgende resolusjon:

Tariffavtale for SAFE medlemmene i Sjøfart

Vi i SAFE i Odfjell gir våre kollegaer i SAFE sjøfart vår fulle støtte i kampen med å få etablere en tariffavtale. Sikring av tariffavtaler og forutsigbare arbeidsforhold er grunnleggende elementer for et rettferdig arbeidsliv.

SAFE i Odfjell erkjenner betydningen av disse prinsippene for å skape trygge arbeidsplasser hvor ansatte kan trives og utføre sitt arbeid med verdighet. Deres kamp for disse rettighetene styrker ikke bare deres egen posisjon, men også hele samfunnet ved å fremme et rettferdig og trygt arbeidsmiljø.

SAFE i Odfjell oppfordrer alle relevante parter til å engasjere seg i konstruktive forhandlinger og forhandle frem løsninger og avtaler som respekterer sjøfolkenes rettigheter og behov.

Vi står tydelig og solidarisk med dem i deres kamp og håper denne støtteerklæringen bidrar til å øke bevisstheten rundt viktigheten av et rettferdig og verdig arbeidsliv. SAFE i Odfjell vil følge saken tett og er forberedt på å støtte kampen for tariffavtale også gjennom sympatiaksjoner om det skulle bli nødvendig.

Valg

I år sto leder og nestleder på valg, samt det skulle velges tre nye styremedlemmer.
Resultatet av valget og klubbens nye styre

Leder                                                      Geir Frode Nysæter  (klubbkontor)
Nestleder                                               Rune Aaserød           (klubbkontor)
Sekretær                                                Tommy Steinsland   (klubbkontor)
Styremedlem HMS                               Ken-Gøran G. Pedersen
Styremedlem rep.ind. avlønnede        Svein Leon Selsvik
Styremedlem                                         Ørjan Bjørke
Styremedlem                                         Lars Hjorteseth
Styremedlem                                         Rune Holven
Styremedlem                                         Geir Arne Frøvold  
Styremedlem                                         Odd Terje Heimen
Styremedlem                                         Magnus Klepp                                                    
Styremedlem                                         Øyvind Lorentzen

Vara                                                         Øystein Røsberg
Vara                                                         Anders B. Amundsen
Vara                                                         Ståle Leirhaug


Årsmøte valgte følgende kandidater til komiteene:

Valgkomite:
Ken-Gøran G. Pedersen
Anders B. Amundsen
Terje Engesland
Vara: Gøran Bollestad

Revisjonskomite:
Geir Arne Frøvold
Øyvind Tved

Vedtekts komite
Pål Andre Knutsen
Anders Solberg

Previous Tariffavtale for sjøfolk i 2024

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved