Om medlemskap

Hvorfor bli medlem i SAFE?

Som fagorganisert i SAFE har du mange fordeler, både når det gjelder lønn og i arbeidsforholdet. I tillegg får du tilgang til gode forsikringsordninger og andre  medlemsfordeler.

Når du melder deg inn i en fagforening  blir du del av et stort fellesskap. Felleskapet består av tillitsvalgte, advokater, saksbehandlere og medlemmene. Får du vanskeligheter, får du hjelp av fellesskapet, samtidig som du er en del av felleskapet og er med på å sikre at andre som trenger det får hjelp.

I land der fagforeningene er svake – uønsket, er arbeidernes  arbeid og -lønnsforhold også dårlige. Å være organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.

Dette er solidaritet. Det gir også trygghet på arbeidsplassen.
Samhold gir styrke.

Som organisert i SAFE får du blant annet:

  • Avtalefestet lønn (i henhold til overenskomsten).
  • Gratis juridisk hjelp ved yrkesskade/sykdom
  • Avtalefestet pensjon og AFP-tillegg.
  • Gratis juridisk hjelp hvis du får problemer i ditt arbeidsforhold. Blir det aktuelt å gå til domstolen blir alle utgifter dekket (forutsetter at saken godkjennes av forbundsstyre).
  • Retten til forhandlinger
  • Rotasjonsordning 2 uker på - 4 uker av (kompetansepool har ikke fast rotasjon).
  • Lønnstillegg ved nattarbeid, helligdag, boreslam, smusstillegg ++
  • 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon
  • Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon.

Hva koster et ordinært medlemskap?

Av den månedlige kontingenten du betaler, går 3/4 deler til SAFE sentralt og 1/4 del går til klubbkontoret. Medlemsfordeler som følger medlemskapet kan du lese mer om i lenkmenyen til høyre.

Husk at fra og med 2022 får du også får fradrag for fagforeningskontingent i selvangivelsen med kr 5 800,- 

Til SAFE sentralt betaler yrkesaktive medlemmer kr. 460,- per mnd. inkl. obligatorisk advokatforsikring for privatrettslige forhold og en Grunnforsikring på 1G (ved død).
Yrkesaktive medlemmer med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler kr. 400,- For disse er advokatforsikring ikke obligatorisk, men kan tegnes av det enkelte medlem til en kostnad av kr. 60,- pr. mnd. Les mer om SAFE sin kontingent HER

Til SAFE i Odfjell betaler du en klubblokal kontingent, der bla. kr 50,- går inn på en øremerket streikestøtte konto, som gir utbetaling til SAFE i Odfjell medlemmer som blir tatt ut i streik. Den klubblokale streikestøtten kommer i tillegg til de obligatoriske streike -pengene fra SAFE sentralt. 

Lærlinger er fritatt for kontingent.
I SAFE i Odfjell får alle av klubbens lærling -medlemmer også Ferie & fritidsforsikring gratis (Gjensidige Reise Pluss).

Hvordan betaler du kontingent?

Kontingenten betales gjennom lønnstrekk. Det vises på lønnslippen at fagforeningskontingenten er trukket, hvor mye som er trukket til SAFE sentralt, og til SAFE i Odfjell. Har du klubblokale forsikringer vises også trekket for disse på lønnslippen.

Støtte til kurs og utdanning

SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse innen organisasjons- og yrkesliv.

SAFE har fire utbetalingsdatoer: 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.
Du kan lese mer om SAFE sitt utdanningsfond og søknad HER

SAFE skolen er gratis og delta på for medlemmene. SAFE betaler reise, opphold og mat.
SAFE i Odfjell premierer de medlemmene som gjennomfører trinn 1 (gr.kurs tillitsvalgt) med et gavekort.  

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved