Vervekampanje

Vervekampanje

Hvem omfattes av vervekampanjen?
Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan deles ut når klubb er etablert.

Retningslinjer og vervepremiesortiment

Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt. Husk å påføre ververens navn, da etterregistrering ikke er mulig.

Nyinnmeldte må være trukket i kontingent en måned før velkomstgaver og vervepremier blir sendt ut. Gjelder ikke lærlinger, da de er fritatt kontingent.

• Vervepoengene har en varighet på 5 år. Poeng eldre en 5 år blir automatisk slettet.
• Maks uttak av vervepremier pr kalenderår er kr 10.000,-.
Tillitsvalgte på heltid er ikke omfattet av vervekampanjen.

-> Vervepremier <-

Antall vervede:
1 vervet
3 vervet
5 vervet
10 vervet

Vervepremie:
Kr 500,-
  Kr 2 500,-
  Kr 5 000,-
    Kr 10 000,-

Uttak av vervepremier:
Ta kontakt med SAFE sentralt eller klubbkontoret. SAFE sentralt overfører beløpet til klubben som foretar utbetaling av premiering i henhold til egne regler.
Etter at den lokale klubben har fått oversendt vervesummen fra SAFE sentralt, kan overføringen til verver gjøres ved innsending av kvittering for kjøpet.

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Nye medlemmer

Velkomstgaven ved innmeldelse i SAFE er CHARGEit Powerbank og Qi trådløs lader SACKit.
En prisbelønnet dansk design. Den unike og eksklusive designen på CHARGEit vant den prestisjetunge Red Dot Design Award i 2019.
Bare plasser telefonen på CHARGEit og få et fullt batteri på kort tid.

Velkomstgaven sendes ut etter at første kontingenttrekk er foretatt.
Innmeldte kan kun motta velkomstgave en gang.

Med forbehold om endringer i ververegler fra SAFE sentralt. Sjekk:  SAFE.no

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved