Enighet i lønnsforhandlingene på NR område

Enighet i lønnsforhandlingene på NR område

E

Etter flere timer på overtid natt til fredag ca. kl 06.00 ble det enighet i årets lønnsforhandlinger mellom SAFE og Norges Rederiforbund.

Resultatet ble som følgende:
Lønn:
Med virkning fra 1.juni 2024 gis et generelt tillegg på kr 43.000,- som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger». I gjeldende lønnstabell A1-E.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr 43.000.-.

Pensjon:
Satsen på innskuddspensjon økes med 1 % mellom 0 og 7.1 G, dvs. fra 3/15 til 4/15. Økningen tilsvarer en verdi av 8200kr.

Helligdagsgodtgjørelse:
Helligdagsgodtgjørelse økes med kr 25,- til kr 2300,- pr dag

Pkt. 7 Nattillegg:
Nattillegget økes med kr 5,- til kr 107,50 pr time

Pkt. 3.4 Endring av arbeidsplan, økes fra kr 550 per dag til kr 850,- per dag, oppad begrenset til kr 5950,-

Pkt. 6.6 Røykdykkere på beredskapsplan betales 1000 kroner per måned (kr 12 000 per år).

Pkt. 6.11 Kloakktillegg Arbeid som innebærer åpning av kloakkanlegget kompenseres med 575 kroner per skift

Utvalgsarbeid:
Partenen viser til overenskomstens pkt. 6.3 om masketillegg. Det nedsettes et utvalg for å drøfte utfordringer knyttet til disse to pkt. herunder bla bruk av maske og tilgang til friskluft i utsatte områder. Utvalget skal også se på utfordringer knyttet til boreslam/kjemikalie eksponering. Arbeidet skal avsluttes innen 31.12.2025.

Det nedsettes et partsammensatt utvalg for å drøfte ulike temaer vedrørende velferd og service i tilknytning til arbeidsmiljø. Arbeidet skal avsluttes innen 31.12.2025.

Les alle endringene i den  fullstendige protokollen her

Previous Enighet i årets lønnsoppgjør på sokkelavtalen

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved