Oppdatering i koronasaken

Oppdatering i koronasaken

U

Under koronapandemien hadde alle energiansatte på reise til og fra utlandet karantenepIikt. Det ga tapt fritid. Dette prøver SAFE nå å få kompensert hos arbeidsgiverne.

Fra SAFE sentralt:

Saken er kompleks. Derfor har SAFEs advokat Alexander Cascio i advokatfirma Fremmer satt opp en «pilotmodell», der noen av sakene løftes opp. Hensikten er å få rettslige avklaringer, som så kan brukes i alle de andre sakene.

Advokat Alexander Cascio Foto: Advokatfirma Fremmer
Advokat Alexander Cascio Foto: Advokatfirma Fremmer

– Status nå er SAFE har tatt ut et pilotsøksmål for Sør-Rogaland tingrett mot Equinor, sier Cascio.

Saken omfatter ikke medlemmer i smittekarantene som følge av egen sykdom, nærkontakter til smittede eller ansatte som ble pålagt karantene etter fritidsreise.

I pilotmodellen SAFE nå prøver ut, gjelder saken tre ansatte som har vært i litt ulike situasjoner:

To av dem har hatt bosted i utlandet og fikk karantene da de pendlet inn til Norge for å arbeide offshore. Den ene av disse to var omfattet av Sokkelavtalen, den andre av Oljeoverenskomsten.

Den tredje var både bosatt og ansatt i Norge, men ble sendt på oppdrag til utlandet i en 6/1-rotasjon, og endte opp i karantene både i Norge og i utlandet.

– Hensikten er å avklare typiske situasjoner, der vi mener ansatte har krav på kompensasjon for oppholdet i karantene. «Pilotsaken» er i utgangspunktet berammet til 6. til 8. mai i Stavanger, men her kan det skje endringer, opplyser Cascio.

I mellomtiden legges saker i alle andre selskap i bero. Sakene har vært behandlet i forliksrådet, og har blitt innstilt der. Det betyr at man har ett år på seg til å bringe sakene videre.

– Det vil vi gjøre i god tid før fristene går ut, slik at alle krav er i behold mens vi arbeider med de rettslige avklaringene, forklarer Cascio.

Previous Kontingenten til SAFE sentralt endres 1. jan. 2024

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved