Krav om økt kjøpekraft i årets hovedoppgjør

Krav om økt kjøpekraft i årets hovedoppgjør

S

SAFE fullførte den årlige tariffkonferansen med stor deltakelse, hvor tillitsvalgte kom med tydelige forventninger til det kommende hovedoppgjøret.

Med nærmere 70 engasjerte delegater samlet, ble konferansen en viktig arena for diskusjon og planlegging av strategier for å sikre medlemmenes interesser. Forbundsleder Raymond Midtgård er godt fornøyd med tillitsvalgtes engasjement.

Forbundsleder Raymond Midtgård om tariffkonferansen 2024 Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder Raymond Midtgård om tariffkonferansen 2024 Foto: Rebecca Bjerga

– Det var aktive deltakere og klubber som deltok, det er god driv i gjengen, og det er viktig. Det er det SAFE er – vi skal ha god driv og gode diskusjoner for å være best mulig forberedt til oppgjørene som kommer på de forskjellige områdene, sier forbundsleder Raymond Midtgård. 

Sterke forventninger til økt kjøpekraft

De tillitsvalgte i SAFE er klare på at medlemmenes økonomiske situasjon må styrkes gjennom årets hovedoppgjør. Økt kjøpekraft er dermed essensielt for å kompensere for kostnadsøkninger i samfunnet.

Martin Skogland, klubbleder i SAFE i Slb og områdeleder på brønnserviceavtalen, understreker at de siste årene har medlemmene tapt kjøpekraft på grunn av høy inflasjon og høye utgifter i husholdningene. 

Martin Skogland Foto: Rebecca Bjerga
Martin Skogland Foto: Rebecca Bjerga

– Dette tar vi på alvor, vi vil få til et lønnsoppgjør der vi kan gå ut med økt kjøpekraft, sier Skogland. 

Bjarte Lygre, klubbleder i KCA Deutag og områdeleder på flyteriggavtalen, vil ha reallønnssoppgang i årets hovedoppgjør.

– Vi har gått på tap i mange år, vi forventer en økt kjøpekraft, sier Lygre.

Rune Hundhammer, klubbleder i DeepOcean og områdeleder på direkteavtaler innen ROV har også store forventninger til oppgjøret, spesielt om å få på plass en tariffbasert pensjonsordning. 

Rune Hundhammer Foto: Rebecca Bjerga
Rune Hundhammer Foto: Rebecca Bjerga

– Vi har høye forventninger i år, tarifftekstene skal også forhandles på. Vi er uten privat avtalefestet pensjon (AFP), så den kommer så klart. I tillegg har vi ganske store forventninger til at ansatte får i større grad følge arbeidsplanen som er satt opp, og at planlagt fritid blir fritid, sier han.  

Klare strategier for forhandlinger

Konferansen fungerte også som en plattform for å drøfte og utvikle effektive strategier for forhandlingene. Delegatene delte erfaringer og diskuterte de utfordringer og muligheter som kan oppstå under hovedoppgjøret i grupper delt per områder. 

– Det er bare til å stå på videre nå, så skal dette gjennomføres, sier Midtgård. 

SAFE vil sikre tariffavtale for sjøfolk innen 2024 

SAFE har et ambisiøst mål for 2024: å få på plass en tariffavtale for sjøfolk. Dette ble kunngjort under en inspirerende tale av første nestleder Kai Morten Anda, som oppfordret alle på tariffkonferansen til en felles innsats for å realisere dette historiske målet.

Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE vil sikre bedre arbeids- og lønnsvilkår for sjøfolkene som opererer på norsk sokkel. Da må alle sende inn støtteerklæringer for å vise støtte og for å vise at SAFE mener alvor, oppfordret Anda. 

Anda oppfordret alle deltakerne på konferansen om å støtte oppropet for en tariffavtale for sjøfolk. Han fikk støtte og applaus fra salen. 

Dette målet støttes på tvers av hele organisasjonen, forbundslederen Midtgård understreket viktigheten av solidaritet og samarbeid for å oppnå dette, og hvordan det ville representere et betydelig skritt fremover for sjøfolks rettigheter og arbeidsvilkår.

Previous Tariffkonferansen 2024 er i gang

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved