Tariffkonferansen 2024 er i gang

Tariffkonferansen 2024 er i gang

Ø

Økt kjøpekraft og reallønnsøkning står i sentrum av diskusjonene på tariffkonferansen. SAFE ser frem til et konstruktivt hovedoppgjør som vil gi arbeidstakerne den delen de fortjener. Tariffkonferansen er et viktig forum, hvor nærmere 70 tillitsvalgte fra alle områdene er samlet i forkant av hovedoppgjøret.


Forbundsleder Raymond Midtgård ønsket alle velkommen til konferansen.

Første nestleder Kai Morten Anda tok en gjennomgang av lønnsutviklingen på våre tariffavtaler i 2022 og 2023.

Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga

– Det har vært en periode preget av store sprik i prognosene og faktisk prisutvikling. SAFE har likevel klart å henge noenlunde med den faktiske prisveksten på våre avtaler. Disse to årene har medført en reallønnsnedgang for flere av våre medlemmer. Det kan ikke fortsette og vil naturlig nok understreke vårt krav om en skikkelig reallønnsøkning i årets hovedoppgjør, sier Anda.

Forventningene til årets hovedoppgjør

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ga en grundig gjennomgang av forventningene YS har til årets lønnsoppgjør. Hans presentasjon tok for seg lønnsaspekter og spørsmål om pensjonsreform, kompetanse, omstilling i olje- og energibransjen og norsk arbeidsliv generelt.

YS-leder Hans Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga
YS-leder Hans Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga

YS-lederen påpekte utfordringene i norsk økonomi de siste årene, med reallønnsnedgang siden 2012. Samtidig fremhevet han positiv utvikling i frontfagene, der industrien har opplevd suksess og økte lønnskostnadsandeler. Disse motsetningene understreker betydningen av å skape et rettferdig grunnlag for årets hovedoppgjør.

– Det har vært reallønnsnedgang siden 2012, mens frontfagene får bra og bedriftene får store utbytter, derfor har vi høye forventninger til årets hovedoppgjør, sier Skjæggerud.

Grunnlaget for lønnsoppgjøret

Grunnlaget for lønnsoppgjøret ble også belyst av Merete Onshus, sjeføkonom i YS. Hun påpekte at industrien fikk mindre enn rammen, men arbeiderne fikk mest.

Merete Onshus, sjeføkonom i YS Foto: Rebecca Bjerga
Merete Onshus, sjeføkonom i YS Foto: Rebecca Bjerga

– Dette gir håp om en mer rettferdig fordeling av økonomiske gevinster i årene som kommer, sier hun.

Onshus forklarer at svekket kronekurs bidro til den svake lønnsveksten i Norge. Hun referer til prognosen fra TBU for 2023.

Gjennomgangen av lønnsutviklingen for 2022 og 2023 viser en reallønnsnedgang:

 

Lønnsutvikling 2022 og 2023 Totalt 10,82% - KPI for samme tidsrom 11,1%
Reallønnsutvikling 2022 og 2023 viser en nedgang på 0,48%
Previous Helikopter havarert vest for Sotra!

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved