Linus

Plasstillitsvalgte på Linus

Under her finner du kontaktinformasjon til de lokale plasstillitsvalgte på crewene, informasjon om tillitsvervet og gjeldende tariffavtale..

Prosentandel av tillitsvalgte på innrettningen:
64%

Tillitsvalgte som ikke ønsker sin kontaktinformasjon publisert på hjemmesiden er merket med:
Kontakt klubbkontor for info.
Crew som mangler tillitsvalgte er merket med: NN (velg plasstillitsvalgt snarest).

Plasstillitsvalgte:

naaaa

nanaa

naaaa

nanaa

naaaa

nanaa

Informasjon om tillitsvervet

Det kan være en plasstillitsvalgt pr crew – pr forbund (SAFE, IE, DSO).

Den plasstillitsvalgte er representanten for sin klubb og medlemmene i klubben. 

I tillegg kan det også være varavalgt.

Tillitsvalgt er en samlebeskrivelse for flere typer tillitsverv:

  • Plasstillitsvalgt -TV (avtaleverk): Klubbens representant innen Overenskomsten,  Særavtaler og Hovedavtalen.
  • VO og HVO (HMS): Klubbens representant (lovbestemt verv) innen HMS – Arbeidsmiljøloven. 
  • Varavalgt. Støttefunksjon, trer inn som fungerende ved fravær av tillitsvalgt.
  • Styremedlem og vara i klubbens styre.

Medlemmene på crewet velger sin lokale tillitsvalgt. Valget foregår med en avstemming. Er det flere kandidater til et verv er det den som får flest stemmer som vinner.

Et valg gjelder for 2 år om gangen.

Klubbkontoret kan også utpeke medlemmer til tillitsverv (gjelder ikke for VO).

 

VIKTIG! Når et valg er foretatt, Må det snarest (og seneste inne 14 dgr) sendes inn en melding til klubbkontoret om hvem som er valgt. Klubbkontoret sørger for at den valgte blir offisielt registrert som tillitsvalgt i SAFE og bedriftens sytemer. 

Les mer om tillitsvalgtvervet i vedtektene §8

Ja så absolutt, og vi oppfordrer  gjerne til det!

HUSK!

  • Plasstillitsvalgt velges av SAFE medlemmene på crewet.
  • VO velges av de ansatte på crewet (kan utpekes av arbeidsgiver hvis ingen vil ta vervet frivillig).
  • HVO kan utpekes av den største klubben, eller velges av VOene om bord.
  • Styremedlem velges av Årsmøte.

Hovedavtalen (HA) omtales gjerne som den tillitsvalgtes avtale. Den tar bla. for seg dine rettigheter og plikter. Vi anbefaler på det sterkeste at du starter med å sette deg inn i denne avtalen og gjør deg godt kjent med den. Etterpå tar du for deg Overenskomstens mange mysterier..

For VO og HVO er det Arbeidsmiljøloven som er den førende i tillegg til HA.

Det er opp til deg selv hva du vil få ut av vervet og hvor mye tid du legger ned. Kollegaene som har valgt deg vil ha forventninger til deg. Vi anbefaler at du så raskt som mulig etter valget, melder deg på SAFE skolen trinn 1.
Fra klubbkontorets side overlesser vi deg ikke med ekstra-arbeid. Vi kan ta kontakt for å få noe info. be deg informere medlemmene om bord, be deg om å stå for utdeling av artikler som sendes ut ol. Fra vår side går det mer i å hjelpe og støtte deg i de sakene du får.

Deepsea Aberdeen er en forbedret GVA7500 design. Det er en søsterrigg til Deepsea Atlantic og Deepsea Stavanger.

Enheten er designet for operasjoner i harsh environment og på vanndybder på opptil 3000 m.

Den er utstyrt med en full konvensjonell fortøyningsspredning for operasjoner på vanndyp på 70 til 500 meter. Lastekapasiteten på 7 500 m under alle driftsforhold sikrer effektivitet, med redusert forsyningsbehov. I tillegg kan full vinterisering gis, for forbedrede arbeidsforhold i et arktisk miljø.
Riggen har en bemanning på 189 personer.

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved