Fellesforbundet sier NEI til ACER

L

Landsmøte i Fellesforbundet har vedtatt at Norge må melde seg ut av EUs energisamarbeid Acer.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor med 170 000 medlemmer. De avholdt sitt Landsmøte 20 -25 okt. 2023

Strøm vedtak:

«Fellesforbundets mål forutsetter et oppgjør med vårt eksisterende markedsbaserte kraftregime. Det inkluderer frikobling fra EUs energiunion gjennom utmelding av energibyrået Acer.»

Kraftopposisjonen fikk et like stort flertall med seg på å gå inn for å reforhandle avtalene om kraftkabler til utlandet.
Målet er å redusere prissmitten. Her hadde mindretallet gått inn for å utrede tiltak for å redusere prissmitten gjennom utenlandskablene.

– Vi må sikre nasjonal kontroll over flyten i kablene. Det betyr ikke at vi ikke skal ha kraftutveksling og eksport av kraft når det er overskudd. Derimot betyr det at vi sikrer bedre kontroll, sa Atle Tranøy.

– Dette understreker behovet for et gedigent oppgjør med det markedsbaserte strømsystemet. En meget klar marsjordre til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), sier en av arkitektene bak Fellesforbundets vedtak, Atle Tranøy, som er forbundstopp i Aker-konsernet.
Han legger til at Støre vil gjøre klokt i å lytte til Fellesforbundet.

• Strøm skal være en strategisk samfunnsressurs under demokratisk kontroll.

• Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa.

• Strøm er en strategisk innsatsfaktor for industrien og et grunnleggende gode for husholdningene.

Det ble vedtatt at forbundet skal gå inn for et toprissystem til husholdningene, som skjermer et nødvendig forbruk.
Videre vil det komme krav om å opprette et statlig strømselskap som skal sikre både privatkunder og bedrifter levelige strømpriser.

Fortsetter under bilde

Fellesforbundet Landsmøte 2023 Foto: Morten Løberg

Nei til reform av AFP

Et overveldende flertall i Fellesforbundet avviste forslaget om reformert AFP.

Det var 323 som stemte nei til forslaget, som LO og NHO ble enige om i 2018, og 149 som stemte for å fortsette prosessen.

Vedtakets konklusjon er reine ord for pengene:
«Landsmøtet i Fellesforbundet avviser LOs forslag til reformert AFP.»

Begrunnelsen er at det er mulig å tette hullene i dagens AFP-ordning:
«Dagens ordning kan gjøres mer tilgjengelig med et mer fleksibelt regelverk. Myndighetene må øke sitt bidrag for å styrke den eksiterende ordning. Dette vil sørge for at flere vil kunne få AFP i fremtiden, og at færre vil falle utenfor. Fellesforbundet mener slike forbedringer kan innføres også i forbundsvise oppgjør.», heter det i vedtaket.

Previous SAFE må være vaktbikkjer ute i feltet

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved