SAFE Kongress 2023

SAFE Kongress 2023

K

Kongressen 2023 gikk fra 7. nov. til 9. nov. Startet opp med en ekstraordinær Kongress på tirsdag formiddag. Vedtekter var oppe til behandling. Bla. ble vedtektene endret fra å ha en nestleder, tilbake til ordningen med 1. nestleder og 2. nestleder. Forbundsstyre ble utvidet fra 11 til 15 representanter, derav en fra hvert tariffområde i SAFE. Den ordinære Kongressen åpnet etter lunsj.

På onsdag var det valg, med en  viss spenning i luften. Hilde-Marit Rysst ga tidlig i år melding om at hun ikke stilte til gjennvalg, og en ny forbundsleder måtte velges.

Raymond Midtgård

Raymond Midtgårdble valgt til ny forbundsleder.
Han har bakgrunn som klubbleder fra Equinor Mongstad raffeneri, og nestleder i SAFE i YS Equinor på Forus.

Kai Morten Anda tok gjennvalg og ble valgt som 1. nestleder.
Gro Gullhaug tok gjennvalg og ble valgt som 2. nestleder.

Det var også to forbundssekretærer som skulle velges.
Stig Rune Refvik forbundssekretær HMS, hadde også meldt inn til valgkomiteen at han ikke stillte til gjennvalg.
Tre kandidater hadde meldt sin innteresse.

Idar Martin Herland, SAFE i Equinor sokkel ble valgt.

Mats Thune, SAFE i Odfjell  ble valgt.

Mats starte opp som nestleder på heltid på SAFE i Odfjell klubbkontor 01.06.2023 . Det ble en kort visit på klubbkontoret før han nå går inn i SAFE sentralt som forbundssekretær. 
Den endelige datoen før Mats overføres til SAFE sentralt er foreløpig ikke satt, men blir nok inne utløpet av dette året.

SAFE i Odfjell valgkomite, har nå startet opp sitt arbeid med å finne en ny nestleder til klubben.

Nytt Forbundsstyre 2023 - 2026

 • Raymond Midtgård, forbundsleder
 • Kai Morten Anda, 1. nestleder
 • Gro Gullhaug, 2. nestleder
 • Monica Martinsen, SAFE i Equinor – Avdeling Sokkel
 • Andreas Hogstad, SAFE i Esso
 • Hogne Hole, SAFE i Bilfinger Industrier
 • Martin Skogland, SAFE i SLB
 • Ørjan Haugmoen Grandal, SAFE i Simon Møkster
 • Arild Jenssen, SAFE i Seadrill
 • Rune Hundhammer, SAFE klubben Deep Ocean
 • Arild Bringaker, SAFE i ESS
 • Bjarte Lygre, SAFE i KCA Deutag
 • Bjørn Asle Teige, SAFE i Equinor – Avdeling Sokkel
 • Katrine Knarvik-Skogstø, SAFE Klubben Kårstø
 • Rune Leirhaug, SAFE i Archer

Resolusjoner. SAFE Kongressen sier et tydelig nei til elektrifisering av norsk sokkel nå.

“Fagforbundet SAFE sier NEI NÅ. Norge er ikke klar for det enda. Vi mangler kraftproduksjon og vi mangler overføringsnett.»

– Vi er ikke klare for å elektrifisere norsk sokkel. Vi styrer allerede mot et kraftunderskudd, med påfølgende priskrise, forklarer Idar Martin Herland, initiativtaker til resolusjonen.

Herland påpeker at å elektrifisere oljenæringen allerede nå vil gjøre vondt til verre. Verden, og da spesielt Europa, trenger olja og gassen som kommer fra norsk sokkel. Også Norge selv er avhengig av kraftproduksjonen fra oljenæringa.

– Vi kan trekke paralleller til Tyskland, der kjernekraftverkene ble stengt ned, før man var klar og hadde alternativene på plass, sier Herland.

I dag produserer de fleste plattformene og anleggene den kraften de trenger selv. Å elektrifisere norsk sokkel vil føre til at dagens kraftproduksjon stoppes, og at disse energifabrikkene kobles på sentralnettet.

– Da støter vi på neste utfordring, ifølge Herland.

– Det norske sentralnettet er ikke tilstrekkelig utbygd. Et konkret bevis på dette er de store variasjonene mellom de fem prisområdene i landet. Årsaken er for liten overføringskapasitet mellom regionene, forklarer han.

 

Previous Forsinkelser og hyppigere kanselleringer av helikopteravganger

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved