NR tarifforhandlinger 2022

T

Tarifforhandlingene for rederiområdet ble avholdt i Norges rederiforbunds lokaler i Oslo 18. mai til 21. mai 2022.

Det var mange innkommende krav til årets tariffoppgjør. Disse ble lagt frem for NR, og forhandling og diskusjon rundt kravene pågikk frem til siste dag. Der var selvsagt et stort fokus på det generelle tillegget, spesielt sett i lys av de sterkt stigende prisene på helt nødvendige tjenester og varer som, strøm, mat, drivstoff og lånerenter.

Flere av tariffkravene ble etter hvert innvilget, men avstanden på det generelle tilligget var for stor, noe som ville betyd en kraftig reallønns nedgang når alle prisene går til himmels. Det endte med brudd i forhandlingene. Forhandlingene går videre til mekling. Riksmeglers oppgave er å hjelpe til med å finne en løsning for å unngå at forhandlingene ender med en streik.

Engereutvalget NR og SAFE 2022.
Venstre side: Kurt Werner Holsæter HR-dir. Odfjell, Pål Tangen forhandlings dir.-adv. NR, Geir Sjøberg NR forhandlingsleder- CEO AKOFS Offshore, Knut Dolmen HR-dir. Archer, Are Gausla juridisk dir. NR.
Høyre side: Bjarte Lygre klubbleder SAFE i KCA Deutag, Kai Morten Anda nestleder SAFE, Geir Frode Nysæter klubbleder SAFE i Odfjell, Hilde Marit Ryyst forbundsleder SAFE, Steinar Nesse nestleder Transocean.

Meklingen 2022

Bilde fra venstre:  Riksmekler Edvard Os, forbundsleder Industri Energi Frode Alfheim, forbundsleder SAFE Hilde Marit Rysst, adm.dir DSO Hans Sande

Vi stilte hos riksmeklers lokaler i Oslo mandag 27. juni. Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

Resultatet etter meklingen:

 • Det gis et generelt tillegg på 3,7 % dog minimum kr 37 000,- 
 • Nattillegg økes med kr 7 til kr 97,-  time.
 • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 90,- dag til kr 2 200,- pr. dag.

Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 62 år ble innfridd.

Partene ble enige om å møtes i etterkant av tariffoppgjøret for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer i trygghetsforsikringen, herunder kartlegge problemstillinger knyttet til samordning av ytelser. I tillegg skal det foretas beregninger av kostnadene ved eventuelle fremtidige økninger av innskuddssatsene i pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 2022.

2 års fortrinnsrett videreføres.

Ventetiden på heliport ble redusert fra 10 timer til 8 timer.

Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt styrket.

Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, røykdykker, rengjøring av smittelugar.

Det ble avtalt utvalgsarbeid på følgende:

 • Pensjon og forsikring
 • Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurdering

Les Riksmeklerens møtebok her.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022. 

 

Forhandlingsutvalg SAFE 2022

Engere-utvalg:

 • Hilde Marit Rysst – SAFE forbundsleder
 • Kai Morten Anda – SAFE nestleder
 • Steinar Nesse – Transocean
 • Bjarte Lygre – KCA Deutag
 • Geir Frode Nysæter – Odfjell

Forhandlingsutvalget:

 • Stefan Jacobsson – Floatel
 • Reidar Rikstad – Archer
 • Raymond Hauge – Archer
 • Frank Brox Nyheim – Dolphin
 • Egil Bjørgås – Transocean
 • Tom Ove Dyrnes – Sodexo
 • Kjetil Brandvik – Altera
 • Arild Bringaker – ESS
 • Arild Jenssen – Seadrill
 • Kim Johnny Sande – Seadrill
 • Alf Rune Kalland – Island Offshore
 • Ola Strømmen – AKOFS
 • Mikael Bekkevold – Valaris
 • Mariann Dommersnes – NOC
 • Tor Inge Rasmussen – Knutsen MLB
 • Gro Gullhaug – SAFE forbundssekretær tariff

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved