SAFE Kongress 2023

Dato
07.11.2023 - 09.11.2023
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Radisson Blu Atlantic, Stavanger

SAFE Kongress 2023

Kongressen er SAFE sitt høyeste styrende organ. Kongressen skal være sammensatt av delegater fra alle klubbene i organisasjonen. Antall delegater fra hver klubb beregnes på bakgrunn av klubbens antall medlemmer. Alle klubber har rett til en delegat.

Videre gis det rett til ytterliggere en delegat for hvert 50 medlem. Antall delegater baseres på dokumenterte aktive medlemmer per 3 – tre – måneder før kongressen avholdes. I tillegg til ovenstående er forbundsstyrets medlemmer og valgte forbundssekretærer delegater til kongressen. Administrasjonsleder, ansattes representant, samt medlemmer i kontrollkomité og valgkomité, har møterett på kongressen med tale og forslagsrett.

I forhold til SAFE i Odfjell klubbens medlemsantall, kan vi stille med 17 delegater.
Påmelding gjøres via klubbleder på e-post: gfn@safeiodfjell.no

 

  • Organisator navn: SAFE
Tags: Møte
Forrige Ekstra Ordinært Styremøte 2023

SAFE i Odfjell:
Godesetdalen 10A (Forus)
4034 Stavanger

Man – fre.  kl.: 08:00 – 16:00+

Postadresse:
SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger

SAFE i Odfjell © 2024 | Utarbeidet av: GFN | All Rights Reserved